Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
24.02.2017
Θέση εργασίας στη Lalibela
 Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης σε Σωματείο (ΜΚΟ)
 
Το Σωματείο, στο κέντρο της Αθήνας, ασχολείται κυρίως με την υποστήριξη ορφανών και άπορων παιδιών και έχει υγιή λειτουργική και οικονομική κατάσταση και παρελθόν.
 
Η/Ο Υπεύθυνος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης θα φέρνει εις πέρας τις καθημερινές διοικητικές, λειτουργικές και οικονομικές δραστηριότητες του γραφείου του Σωματείου σε συνεργασία με το Δ.Σ. και εθελοντές.
 
Καθήκοντα:
·         Συντονίζει διοικητικά τη καθημερινή λειτουργία του γραφείου (πρωινές ώρες), σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ.
·         Διεκπεραιώνει την επικοινωνία του γραφείου, εξυπηρετεί και συναλλάσσεται με μέλη και υποστηρικτές
·         Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία
·         Διαχειρίζεται το ταμείο καθημερινών εσόδων-εξόδων
·         Παρακολουθεί και αρχειοθετεί πληρωμές & δωρεές και ενημερώνει τους σχετικούς λογαριασμούς
·         Οργανώνει και παρευρίσκεται στα μηνιαία Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου.
·         Συμμετέχει και υποστηρίζει τη διοργάνωση προγραμμάτων και εκδηλώσεων ανεύρεσης πόρων (fund raising)
 
Εκπαίδευση:
·         Πτυχίο ή δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε παρεμφερές πεδίο
·         Εκπαίδευση στην διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
 
Επαγγελματική Εμπειρία:
·         Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε διοικητική θέση υποστήριξης
·         Εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
 
Δεξιότητες:
·         Ικανότητα να σχεδιάζει, να δίνει προτεραιότητες, να συντονίζει και να εκτελεί πολλαπλά καθήκοντα ταυτόχρονα
·         Δυνατές οργανωτικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές ικανότητες
·         Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες
 
Γλώσσες/Γνώση Η/Υ
·         Άπταιστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (γραπτά και προφορικά)
·         Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office) Επιθυμητή πιστοποίηση ECDL
 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Αποστολή βιογραφικών στο info@lalibela.gr
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: Παρασκευή 3 Μαρτίου.