Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
16.03.2016
Γενική Συνέλευση 2016
 
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη, ανάδοχοι γονείς και φίλοι του Συλλόγου,

Σας ανακοινώνουμε ότι την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 και ώρα 10 π.μ. θα διενεργηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, όπως ορίζεται από το Καταστατικό. Η Συνέλευση θα γίνει στον πρώην κτίριο του Ιδρύματος Γουλανδρή-Χορν και νυν Webster University, στους Αέρηδες, στην Πλάκα, Μάρκου Αυρηλίου 5 και Κυρρήστου 1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1.       10:00-10:30  Οικονομική τακτοποίηση μελών και αναδόχων.
 2.       10:30-12:00   Έναρξη, διεξαγωγή και πέρας Συνέλευσης.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2.       Πρόταση Δ.Σ. προς την Γ.Σ. για εγγραφή νέων μελών.
3.       Έγκριση και υποδοχή νέων μελών.
4.       Απολογισμός πεπραγμένων παρελθόντος έτους και ενημέρωση των μελών από το Δ.Σ.
5.       Οικονομικός απολογισμός παρελθόντος έτους και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6.       Έγκριση απολογισμού και απαλλαγή μελών Δ.Σ. για την χρήση 2015.
7.       Προϋπολογισμός και προοπτικές δράσης για το 2016.
8.       Έγκριση προϋπολογισμού 2016.
8.       Συζήτηση με τα μέλη.
9.       Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.
 
Στη Συνέλευση μπορούν να παρευρεθούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι ανάδοχοι γονείς και οι φίλοι του Συλλόγου που δεν είναι μέλη, αλλά επιθυμούν να ενημερωθούν για τα θέματα που αφορούν στο Σύλλογό μας.