Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
14.03.2016
Αξιολόγηση ΜΚΟ στην Ελλάδα
 
Η Lalibela ανταποκρίθηκε με χαρά στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να συμμετάσχει στην πρώτη επίσημη αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θέλοντας να πιστοποιήσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της. Αξιολογήθηκε μαζί με περισσότερες από 150 ΜΚΟ  που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 
thalis-3-(1).jpg
Το αποτέλεσμα αποτελεί δικαίωση της πολύχρονης και συνεχούς προσπάθειάς μας.

Ο Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela αξιολογήθηκε με άριστα (4/4 αστέρια) για την οργάνωση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά του και κατατάχθηκε στις πρώτες θέσεις, δίπλα στις μεγαλύτερες Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις!

Το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει και όλους εσάς που επιλέξατε και εμπιστευτήκατε το Σύλλογο και τους ανθρώπους του. Στόχος μας να παραμείνουμε στην κορυφή και να προσφέρουμε το καλύτερο στα παιδιά που υποστηρίζουμε με απόλυτη διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα.
 

Ακολουθεί η επιστολή που λάβαμε από τους αξιολογητές με την αναλυτική βαθμολογία μας, ο πίνακας κατάταξης καθώς και λίγα λόγια για το πρόγραμμα της αξιολόγησης. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, κύριο Αστέρη Χουλιάρα, και την ομάδα του για την άψογη συνεργασία.


 
 
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης ΜΚΟ που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».  Για πρώτη φορά έχει υπάρξει μια αρκετά περιεκτική καταγραφή της σημαντικής προσφοράς των ελληνικών ΜΚΟ στην ελληνική κοινωνία. Η διαδικασία αξιολόγησης ακολούθησε διεθνή στάνταρτ ύστερα από μικρή προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον. Η επιστημονική ομάδα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων καθώς και στην επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Ο οργανισμός σας, βάσει της σχετικής διαδικασίας συγκέντρωσε τις ακόλουθες
βαθμολογίες:

Τομέας Αναπτυξιακή Δράση
Αποτελεσματικότητα: 92, Οργάνωση: 83,   Διαφάνεια: 98
Συνολική Βαθμολογία: 92,3
4 Αστέρια

Τομέας Εκπαίδευση; Κατάρτιση; Εργασιακά Δικαιώματα
Αποτελεσματικότητα: 87, Οργάνωση: 85,   Διαφάνεια: 98
Συνολική Βαθμολογία: 90,3
4 Αστέρια

Τομέας Υγεία; Πρόνοια; Σίτιση; Στέγαση
Αποτελεσματικότητα: 87, Οργάνωση: 85,   Διαφάνεια: 98
Συνολική Βαθμολογία: 90,3
4 Αστέρια

Συνολικά η διαδικασία της αξιολόγησης απέδειξε ότι οι ελληνικές ΜΚΟ, κινούμενες σε ένα περιβάλλον σημαντικών δυσκολιών, λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο ενώ παραμένουν μικρά σημεία αδυναμιών τα οποία αποτελούν ευκαιρίες για ακόμα καλύτερο τρόπο λειτουργίας και δραστηριοποίησης.

Περισσότερα στοιχεία για το ερευνητικό πρόγραμμα και τη διαδικασία
αξιολόγησης καθώς και για τα συνολικά αποτελέσματα αυτής πατήστε
ΕΔΩ
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Ερευνητική Ομάδα ΘΑΛΗΣ»
 
 
 
 
Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων
 
 
Την τελευταία δεκαετία οι Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις (MKO) στην Ελλάδα εμπλέκονται oλοένα και περισσότερο σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που εκτείνονται από την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της φτώχειας ως τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αυξανόμενη παρουσία και η διευρυνόμενη δραστηριοποίησή τους, ωστόσο, συνοδεύονται από μια παράλληλη μεγέθυνση της καχυποψίας για τα κίνητρα, τους στόχους και τα αποτελέσματα της δράσης τους. Οι ΜΚΟ στην Ελλάδα συχνά κατηγορούνται για ιδιοτελείς σκοπούς, «κρυφές ατζέντες», κακή διαχείριση, διαφθορά, και, κυρίως, για έλλειψη αποτελεσματικότητας.
 
 
Ο Σκοπός της πράξης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ελληνικών ΜΚΟ με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.
 
 
Οι Στόχοι της πράξης είναι:
  1. Να εξεταστεί κατά πόσο η κριτική έναντι των ελληνικών ΜΚΟ είναι βάσιμη.
  2. Να προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, λογοδοσίας, αντιπροσωπευτικότητας και διαφάνειας των ΜΚΟ.
  3. Να αξιολογήσει τις ελληνικές ΜΚΟ με συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
  4. Να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα.