Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
02.10.2017
Αποφοιτήσεις πανεπιστημίων 2017
23 νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων καμαρώνουμε για το 2017! 
Ένα μεγάλο "μπράβο" στους αναδόχους που τους στήριξαν τόσα χρόνια!