Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
04.03.2018
Γενική Συνέλευση 2018
                                                                                                                   
                                                                                         Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση σ
την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 
Σας ανακοινώνουμε ότι την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00-13:00 θα διενεργηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, όπως ορίζεται από το καταστατικό του. Η συνέλευση θα γίνει στον Πολυχώρο «Διέλευσις», Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, τηλ. 210 8613739.
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
1. 10:00-10:30Οικονομική τακτοποίηση μελών και αναδόχων.
2. 10:30-12:00Έναρξη, διεξαγωγή Συνέλευσης.
3. 12:00-13:00 Συζήτηση και πέρας Συνέλευσης
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ
 
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Πρόταση Δ.Σ. προς την Γ.Σ. για εγγραφή νέων μελών.
3. Έγκριση και υποδοχή νέων μελών.
4. Απολογισμός πεπραγμένων παρελθόντος έτους και ενημέρωση των μελών από το Δ.Σ.
5. Οικονομικός απολογισμός παρελθόντος έτους από τον Ταμία και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση απολογισμού και απαλλαγή μελών ΔΣ για τη χρήση 2017.
7. Προϋπολογισμός & προοπτικές δράσης για το 2018.
8. Έγκριση προϋπολογισμού 2018.
9. Συζήτηση με τα μέλη.
10. Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση μπορούν να παρευρεθούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι ανάδοχοι γονείς παιδιών και οι φίλοι του Συλλόγου που δεν είναι μέλη, αλλά επιθυμούν να ενημερωθούν για τα θέματα που αφορούν το Σύλλογό μας.
 
Με εκτίμηση,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο