Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
14.02.2019
Γενική Συνέλευση
 Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 
 
Σας ανακοινώνουμε ότι την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00-13:00 θα διενεργηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, όπως ορίζεται από το Καταστατικό. Η συνέλευση θα γίνει στον Πολυχώρο «Διέλευσις» , Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, τηλ. 210 8613739.
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
1. 10:00-10:30 Οικονομική τακτοποίηση μελών και αναδόχων .
2. 10:30-12:00 Έναρξη, διεξαγωγή Συνέλευσης.
3. 12:00-13:00 Συζήτηση και πέρας Συνέλευσης
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ
 
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Πρόταση Δ.Σ. προς την Γ.Σ. για εγγραφή νέων μελών.
3. Έγκριση και υποδοχή νέων μελών.
4. Απολογισμός πεπραγμένων παρελθόντος έτους και ενημέρωση των μελών από το Δ.Σ.
5. Οικονομικός απολογισμός παρελθόντος έτους από τον Ταμία και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση απολογισμού και απαλλαγή μελών ΔΣ για τη χρήση 2018.
7. Προϋπολογισμός & προοπτικές δράσης για το 2019.
8. Έγκριση προϋπολογισμού 2019.
9. Συζήτηση με τα μέλη.
10. Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.
 
Στην Συνέλευση μπορούν να παρευρεθούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι ανάδοχοι γονείς παιδιών και οι φίλοι του Συλλόγου που δεν είναι μέλη, αλλά επιθυμούν να ενημερωθούν για τα θέματα που αφορούν το Σύλλογό μας.
 
Με εκτίμηση,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο