Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
 

Το έργο μας

Kύριο έργο του Συλλόγου είναι η βοήθεια προς παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων αναδοχής. Ο όρος «αναδοχή» αποδίδεται εδώ με το γενικότερο περιεχόμενό του και όχι με την νομική του έννοια, όπως χρησιμοποιείται στη διεθνή πρακτική παρόμοιων ανθρωπιστικών οργανώσεων μακροχρόνιας υποστήριξης παιδιών ή και νέων ανθρώπων.
Η επιλογή των παιδιών γίνεται από τις οργανώσεις αυτές και τους κοινωνικούς φορείς της χώρας, με βάση αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή τους.

Έλληνες ανάδοχοι γονείς, με συνδετικό κρίκο το Σύλλογο, προσφέρουν ετήσια οικονομική βοήθεια (τροφεία) για κάθε ένα από τα παιδιά, τα οποία ζουν σε Κέντρα Παιδικής Φροντίδας σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο Σύλλογος φροντίζει να αποστέλλονται τα τροφεία στην Αιθιοπία και παρακολουθεί συστηματικά το κάθε παιδί σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Σημαντικό μέρος του έργου του αποτελούν οι αποστολές ελλήνων αναδόχων στην Αιθιοπία, που δίνουν την ευκαιρία για τη δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης ανάμεσα στους αναδόχους και τα παιδιά. Αρκετές φορές μέσα στο έτος, μέλη του Συλλόγου, γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι -όλοι εθελοντές- ταξιδεύουν με δικά τους έξοδα για να επισκεφθούν τα παιδιά.
Ο Σύλλογος πραγματοποιεί επίσης έργα υποδομής, όπως γεωτρήσεις, τουαλέτες, λουτρά, βιβλιοθήκες, όλα από δωρεές μελών του Συλλόγου.
 

 

  Αποστολές στην Αιθιοπία                                                             Έργα υποδομής