Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
 

Έργα υποδομής


Στις αποστολές του Συλλόγου δίνεται η ευκαιρία να εντοπιστούν τα προβλήματα των χώρων όπου διαβιούν τα παιδιά. Ο Σύλλογος λαμβάνει υπ’ όψη τις ανάγκες αυτές, μελετά τους τρόπους για τη μεθόδευση εφικτών λύσεων, προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και τις ιδιομορφίες του τόπου, αναζητεί πόρους. Εδώ, η συμβολή των αναδόχων, των μελών, των φίλων που έχουν γνωρίσει από κοντά τα κέντρα και έχουν ευαισθητοποιηθεί στα θέματά τους, είναι μεγάλη. Προσφορές σε είδος και σε χρήμα, εξεύρεση χορηγών, κινητοποίηση του ευρύτερου περιβάλλοντος του καθενός, καθώς και τα έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο, εξασφαλίζουν την υλοποίηση σημαντικών έργων προς όφελος των παιδιών. Το Δ.Σ. συντονίζει τις ενέργειες αυτές, παρακολουθεί την πορεία των έργων και φροντίζει για τη συντήρησή τους.

Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για να μάθετε περισσότερα.
 

Ντουσιέρες στο Dessie