Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Έργα υποδομής Ασέλα

Μεταφορά πόσιμου νερού στην Ασέλα
Μάιος 2009: Η μεταφορά πόσιμου νερού και η δημιουργία νέου δικτύου με δεξαμενές και αντλίες στο Κέντρο Παιδικής Φροντίδας στην Assela, γίνεται πραγματικότητα το Νοέμβριο του 2009. Το έργο, δωρεά αναδόχου, λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα που ταλάνιζε όλη την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.