Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Έργα υποδομής Kombolcha


Τον Νοέμβριο του 2006 εγκαινιάζεται γεώτρηση, δωρεά της οικογένειας Ψιλάκη, εις μνήμην του εκλιπόντος ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου Γιάννη Ψιλάκη. 

 

Δημιουργία computer room, με αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
   

 
   
 
Το Δεκέμβριο του 2007 κατασκευάζεται νέο μεγαλύτερο βουστάσιο και αγοράζονται 6 γαλακτοφόρες αγελάδες.
Δημιουργία και εξοπλισμός βιβλιοθήκης από δωρεά εις μνήμην εκλιπόντα αναδόχου.