Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Έργα υποδομής Woldia

Ενα από τα τελευταία έργα που χρηματοδότησε ο Σύλλογός μας είναι οι νέες εγκαταστάσεις τουαλετών και ντους για τα παιδιά μας στην Woldia. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2008. Παρακάτω σας παραθέτουμε φωτογραφίες από τρία διαφορετικά στάδια.

Νοέμβριος 2008, οι εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί:Αύγουστος 2008, οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, μένουν τα τελειώματα:

Δεκέμβριος 2007, στα θεμέλια: