Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Ετήσια Έκθεση

Παρακάτω θα βρείτε τις ετήσιες εκθέσεις δράσης του Συλλόγου, όπως παρουσιάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018