Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
 

Καταστατικό

Καταστατικό Ίδρυσης Σωματείου 9/2/1996: ΕΔΩ 
Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου 2/9/2014:
ΕΔΩ


Εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ) ΑΜ 524:
ΕΔΩ