Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
 

Εφημερίδες

 
Διαβάστε τις εφημερίδες μας:

Φεβρουάριος 2008

Μάιος 2008

2009

2010

2011

2012

2014