Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Νέα

) απoτελέσματα
1
Βρέθηκαν (
1
05.02.2020
Γενική Συνέλευση 2020
Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση...
1