Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
κάνε μια δωρεά
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πεπραγμένα

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Πεπραγμένα του Συλλόγου των περασμένων ετών, όπως παρουσιάστηκαν στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις.

Πεπραγμένα 1996-2007

Πεπραγμένα 2008

Πεπραγμένα 2009

Πεπραγμένα 2010

Πεπραγμένα 2011

Πεπραγμένα 2012

Πεπραγμένα 2013

Πεπραγμένα 2014