Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες προέρχονται από αναδόχους γονείς και μέλη του Συλλόγου που έχουν επισκεφτεί τα παιδιά. Είναι όλοι τους ερασιτέχνες. Μας παραχωρούν το υλικό τους και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό!