Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Videos

Τα Videos προέρχονται από επισκέψεις αναδόχων και μελών του Συλλόγου στα Κέντρα Παιδικής Φροντίδας. Επίσης θα βρείτε το βίντεο - παρουσίαση του έργου του Συλλόγου.