Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 

Videos

Τα Videos προέρχονται από επισκέψεις αναδόχων και μελών του Συλλόγου στα Κέντρα Παιδικής Φροντίδας. Επίσης θα βρείτε το βίντεο παρουσίαση του έργου του Συλλόγου.